Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_W13
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W08
    ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów