Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_W14
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W09
    zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonom