Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_W15
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe pojecia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej