Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_W16
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk biologicznych, nauk chemicznych i nauk o Ziemi.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów