Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_U03
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_U01
    stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów