Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_U05
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_U02
    biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim