Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_U06
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_U03
    wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych