Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_U08
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_U05
    stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym