Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_U11
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_U08
    wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej