Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_U13
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_U10
    posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów