Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_U16
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i analizy środowiskowe, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Odniesienia do EKO:
  • Inz2A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski