Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_U24
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na tworzenie prostych programów komputerowych oraz skryptów wspomagających korzystanie z aplikacji i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska.
Odniesienia do EKO:
  • Inz2A_U08
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi