Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_K05
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_K05
    rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy