Dane EK kierunkowego:
Kod:
OS2A_K06
Kierunek obejmowany:
Ochrona Środowiska
Efekt kształcenia:
Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.
Odniesienia do EKO:
  • P2A_K06
    wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy