Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_W07
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma elementarną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat obiektowego modelu tworzenia kodu
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów