Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_W13
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
dysponuje podstawową wiedzą w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów