Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_W19
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów