Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_W20
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma elementarną wiedzę na temat obowiązujących standardów tworzenia dokumentacji projektowej
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów