Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_W21
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma elementarną wiedzę w zakresie podstawowych reguł bezpieczeństwa systemów komputerowych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów