Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_W25
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma uporządkowaną, podbudowana teoretycznie wiedzę dotyczącą metod analizy i przetwarzania sygnałów i obrazów
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów