Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_U07
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących zastosowanie narzędzi informatycznych w naukach o Ziemi - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne