Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_U08
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U11
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą