Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_U11
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi sformułować specyfikację prostych aplikacji informatycznych na poziomie realizowanych funkcji
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U14
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów