Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_U15
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne