Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_K01
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób