Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_K03
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role