Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_K04
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma świadomość ważności zachowania w sposób w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu