Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT1A_K05
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy