Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_W01
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma pogłębioną wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych i modelowania zależności pomiędzy danymi
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów