Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_W02
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów