Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_W04
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu odkrywania wiedzy oraz zaawansowanych metod analizy i modelowania danych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych