Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_W05
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów równoległych i rozproszonych oraz narzędzia używane do ich tworzenia
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów