Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_W10
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
zna wybrane cyfrowe interfejsy komunikacyjne i potrafi je scharakteryzować
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów