Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_W14
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma szczegółową wiedzę dotyczącą wykorzystania wybranych platform programistycznych do szybkiego prototypowania oprogramowania
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów