Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_W20
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej