Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_W22
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów