Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_U02
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu metod pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów