Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_U15
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi określić przydatność i możliwość wykorzystania wybranego interfejsu komunikacyjnego do realizacji zadania inżynierskiego
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U18
    potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy