Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_U17
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi integrować wiedzę obejmującą budowę i działanie mikroprocesora/mikrokontrolera oraz wybrane algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów w celu wykorzystania jej w realizacji zadania inżynierskiego, zgodnie z zadaną specyfikacją
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne