Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_U21
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia