Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_U22
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą zawodową
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U13
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą