Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_K01
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób