Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_K02
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób