Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_K05
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w tym jej wpływu na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje