Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_K06
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi w sposób kreatywny i przedsiębiorczy realizować wyznaczone cele
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy