Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_K07
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu