Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF1A_U11
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Potrafi wyciągać wspólne wnioski na podstawie wyników badań różnymi metodami geofizycznymi
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
  • Inz1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski