Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_W01
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W01
    rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze