Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_W03
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W04
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie