Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_W04
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Posiada szeroką wiedzę specjalistyczna z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W04
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie
  • Inz2A_W02
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów